Aktualności

Kolejne spotkanie oddziału PTGeof. odbędzie się w dniu 22 października 2021, w formie on-line, o godzinie 12:00.

Prezentowane referaty:

Dariusz Nawrocki, Szkoła Doktorska UŚ. Relacje skalowania drgań skrętnych i translacyjnych – estymacja dla danych empirycznych i skorygowanych o wartość amplifikacji.


W dniu 9 kwietnia odbyło się spotkanie  członków Towarzystwa związane z obchodami Dnia Ziemi.

Szczegółowy plan spotkania

W programie, oprócz części organizacyjno-informującej, wystąpili członkowie naszego oddziału:

Tadeusz Magiera, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu.  Zastosowania zintegrowanych metod geofizycznych do lokalizacji poziomów antropogenicznych w glebach terenów wielowiekowej działalności górniczo-hutniczej.

Iwona Stan-Kłeczek, Instytut Nauk o Ziemi Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ. Wykorzystanie metod geofizycznych do rozpoznania peryglacjalnej pokrywy blokowej w  obszarze górskim (Ztracené kameny, Sudety Wschodnie, Republika Czeska).

Aleksandra Renc, Szkoła doktorska UŚ. Struktura przestrzenna  powierzchniowej miejskiej wyspy ciepła w sezonie letnim na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskie Metropolii na podstawie danych satelitarnych LANDSAT.

Dariusz Zajączkowski, Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska przy CSP. Zróżnicowanie promieniowania całkowitego        w Sosnowcu w zależności od zachmurzenia i rodzajów chmur.


Szanowni Państwo,

W bieżącym roku kalendarzowym 2021 planowane są następujące terminy zebrań: 8 kwietnia, 16 września oraz 9 grudnia.


Szanowni Państwo,

Dniach 11-12 maja 2018 r. na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu odbędzie się XXVIII Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej.
Organizatorami tego Seminarium jest Katedra Klimatologii WNOZ UŚ oraz PRGeof. oddział Katowice.
Zapraszamy do udział oraz rejestracji do 31 marca 2018 r.

KOMUNIKAT 1, KOMUNIKAT 2KOMUNIKAT 3


Szanowni Państwo,

Zapraszamy na obchody Światowego Dnia Meteorologii pod hasłem „Weather – ready, Climate smart” oraz Światowego Dnia Wody pod hasłem „Nature for Water” w dniu 22 marca 2018 r. w Auli Wydziału Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu.

Po Konferencji, o godz. 15:15 w sali 207, odbędzie się Otwarte Zebranie Członków PTGeof.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków oraz Sympatyków Koła.

Linki: Zaproszenie, Szczegółowy program

13 października 2017 w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu (połączone ze zwiedzaniem zaplecza badawczego)

15 grudnia 2017 na WNoZ UŚ w Sosnowcu – prezentacja Studenckiego Koła Naukowego Geofizyków PREM

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków oraz Sympatyków Koła.


Szanowni Państwo,

Najbliższe spotkania Naszego Oddziału PTGeof będą miały miejsce w dniach:

13 października 2017 w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu (połączone ze zwiedzaniem zaplecza badawczego)

15 grudnia 2017 na WNoZ UŚ w Sosnowcu – prezentacja Studenckiego Koła Naukowego Geofizyków PREM

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków oraz Sympatyków Koła.


Szanowni Państwo,

Informujemy o Konferencji jubileuszowej z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa Geofizycznego nt. „Nadzwyczajne zdarzenia meteoro-logiczne i hydrologiczne na ziemiach polskich”. KOMUNIKAT. PROGRAM.

Zapraszamy.


Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z pismem Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego prof. dr hab. Rajmunda Przybylaka w sprawie organizacji cyklicznych „Konferencji Polskiego Towarzystwa Geofizycznego”. PISMO.Szanowni Państwo,

W związku z przypadającym 22 marca 2017 r. Światowym Dniem Wody zachęcamy do zapoznania się z Orędziem Sekretarza Generalnego Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) – PDF.

Zapraszamy również wszystkich Członków PTGeof oraz osoby zainteresowane na spotkanie z okazji Światowego Dnia Meteorologa w dniu 7 kwietnia br. w siedzibie IMGW przy ulicy Bratków 10 w Katowicach.

Przekazujemy Państwu także zaproszenia od zaprzyjaźnionych Oddziałów PTGeof:

Polskie Towarzystwo Geofizyczne Oddział Warszawski i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB – PDF,

Polskie Towarzystwo Geofizyczne Oddział Wrocławski – PDF,

Polskie Towarzystwo Geofizyczne Oddział Pomorski w Toruniu oraz Wydział Nauk o Ziemi UMK w Toruniu – PDF,

Polskie Towarzystwo Geofizyczne Oddział Lubelski – PDF,

Polskie Towarzystwo Geofizyczne Oddział Bałtycki i Katedra Meteorologii i Klimatologii Instytutu Geografii UG – PDF.

Z pozdrowieniami,

Zarząd PTGeof Oddział Katowice


W dniu 8 lutego 2017 r. w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, odbyło się sympozjum  2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SOIL PHYSICS, którego współorganizatorem było nasz Odział PTGeof. Zapraszamy do zapoznania się z książką abstraktów oraz relacją fotograficzną.

Book of Abstracts (Zabrze, 2017.02.08) po konf.pdf

 


Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Oddział Katowice serdecznie zapraszam na I Otwarte Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2017 r. o godzinie 11:00 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, przy ul. Będzińskiej 10 oraz na Walne Zebranie Członków PTGeof/o.K-ce w dniu 9 stycznia 2017 w pierwszym terminie o godzinie 14:15, w drugim terminie o godzinie 14:30 na WNoZ UŚ.

Proponowany Porządek I Otwartego Zebrania PTGeof/o. Katowice
w dniu 09 stycznia 2017

11:00 – 11:10    Otwarcie obrad (Ewa Łupikasza)
11:10 – 11:10    Sprawy bieżące i aktualna sytuacja PTGeof/o.K-ce + dyskusja, m.in.:
plan otwartych spotkań,
abolicja składkowa,
Dzień Meteorologa 2017,
strona www PTGeof/o.K-ce,
wolne wnioski.
11:30 – 12:30   Prezentacja Instytucji (4 wystąpienia)
12:30                  Przerwa na kawę
13:00 – 14:00    Prezentacja Instytucji (4 wystąpienia)
14:00 – 14:15    Przerwa na kawę
14:15                  Walne Zebranie Członków PTGeof. O. Katowice

Proponowany Porządek Walnego Zebrania Członków PTGeof/o. Katowice
w dniu 09 stycznia 2017, w I terminie o godz. 14:15, w II terminie o godz. 14:30

1.       Otwarcie zebrania
2.       Wybór Przewodniczącego Walnego zebrania
3.       Przyjęcie porządku obrad
4.       Wybór komisji skrutacyjnej
5.       Wybór delegatów na walne zebranie
7.       Zamknięcie obrad walnego zebrania.

W związku z koniecznością przekazania składek członkowskich do Zarządu Głównego PTGeof. za ostatni rok działalności prosimy Członków o uregulowanie składek.
Ze względu na ważność obrad prosimy o niezawodne przybycie.

Sekretarz PTGeof/o.K-ce
dr Dariusz Ignatiuk

Skip to content