PTGeof Katowice

 


Szanowni Państwo,

W związku z przypadającym 22 marca 2017 r. Światowym Dniem Wody polecamy zapoznać się z Orędziem Sekretarza Generalnego Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) na Światowy Dzień Meteorologii – PDF.

Zapraszamy również wszystkich Członków PTGeof oraz osoby zainteresowane na spotkanie z okazji Światowego Dnia Meteorologa w dniu 7 kwietnia br. w siedzibie IMGW przy ulicy Bratków 10 w Katowicach.

Przekazujemy Państwu także zaproszenia od zaprzyjaźnionych Oddziałów PTGeof:

Polskie Towarzystwo Geofizyczne Oddział Warszawski i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB – PDF,

Polskie Towarzystwo Geofizyczne Oddział Wrocławski – PDF,

Polskie Towarzystwo Geofizyczne Oddział Pomorski w Toruniu oraz Wydział Nauk o Ziemi UMK w Toruniu – PDF,

Polskie Towarzystwo Geofizyczne Oddział Lubelski – PDF,

Polskie Towarzystwo Geofizyczne Oddział Bałtycki i Katedra Meteorologii i Klimatologii Instytutu Geografii UG – PDF.

Z pozdrowieniami,

Zarząd PTGeof Oddział Katowice


W dniu 8 lutego 2017 r. w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, odbyło się sympozjum  2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SOIL PHYSICS, którego współorganizatorem było nasz Odział PTGeof. Zapraszamy do zapoznania się z książką abstraktów oraz relacją fotograficzną.

Book of Abstracts (Zabrze, 2017.02.08) po konf.pdf

 


Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Oddział Katowice serdecznie zapraszam na I Otwarte Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2017 r. o godzinie 11:00 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, przy ul. Będzińskiej 10 oraz na Walne Zebranie Członków PTGeof/o.K-ce w dniu 9 stycznia 2017 w pierwszym terminie o godzinie 14:15, w drugim terminie o godzinie 14:30 na WNoZ UŚ.

Proponowany Porządek I Otwartego Zebrania PTGeof/o. Katowice
w dniu 09 stycznia 2017

11:00 – 11:10    Otwarcie obrad (Ewa Łupikasza)
11:10 – 11:10    Sprawy bieżące i aktualna sytuacja PTGeof/o.K-ce + dyskusja, m.in.:
plan otwartych spotkań,
abolicja składkowa,
Dzień Meteorologa 2017,
strona www PTGeof/o.K-ce,
wolne wnioski.
11:30 – 12:30   Prezentacja Instytucji (4 wystąpienia)
12:30                  Przerwa na kawę
13:00 – 14:00    Prezentacja Instytucji (4 wystąpienia)
14:00 – 14:15    Przerwa na kawę
14:15                  Walne Zebranie Członków PTGeof. O. Katowice

Proponowany Porządek Walnego Zebrania Członków PTGeof/o. Katowice
w dniu 09 stycznia 2017, w I terminie o godz. 14:15, w II terminie o godz. 14:30

1.       Otwarcie zebrania
2.       Wybór Przewodniczącego Walnego zebrania
3.       Przyjęcie porządku obrad
4.       Wybór komisji skrutacyjnej
5.       Wybór delegatów na walne zebranie
7.       Zamknięcie obrad walnego zebrania.

W związku z koniecznością przekazania składek członkowskich do Zarządu Głównego PTGeof. za ostatni rok działalności prosimy Członków o uregulowanie składek.
Ze względu na ważność obrad prosimy o niezawodne przybycie.

Sekretarz PTGeof/o.K-ce
dr Dariusz Ignatiuk

Skip to content